HOTĂRÂREA NR.223 din data de 31 octombrie 2017 - privind aprobarea taxelor percepute de S.C.Piețe Târguri și Oboare S.R.L.Făgăraș în anul 2018

Nr. 223/2017 back