HOTĂRÂREA Nr.11 din data de 31 ianuarie 2018 - privind insusirea Raportului de evaluare nr. 104/18.12.2017 pentru imobilul situat in Fagaras, str. T. Vladimirescu, bl.14, sc. C, ap. 10, aprobat la vân

Nr. 11/2018 back