HOTĂRÂREA Nr.12 din data de 31 ianuarie 2018 - privind insusirea Raportului de evaluare nr. 105/18.12.2017 pentru imobilul situat in Fagaras, str. 13 Decembrie, bl.9, sc. B, ap. 8, aprobat la vânzare

Nr. 12/2018 back