HOTĂRÂREA Nr.13 din data de 31 ianuarie 2018 - privind insusirea Raportului de evaluare nr. 106/18.12.2017 pentru imobilul situat in Fagaras, str. 13 Decembrie, bl.21, ap. 23, aprobat la vânzare

Nr. 13/2018 back