HOTĂRÂREA NR.14 din data de 31 ianuarie 2018 - privind aprobarea Raportului privind activitățile sportive pentru anul 2017 și a Indicatorilor/ Obiectivelor de performanță pentru anul 2018

Nr. 14/2018 back