HOTĂRÂREA nr. 18 din data de 31 ianuarie 2018 - privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, PO

Nr. 18/2018 back