HOTĂRÂREA nr.20 din data de 31 ianuarie 2018 - privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

Nr. 20/2018 back