HOTĂRÂREA NR.25 din data de 31 ianuarie 2018 - privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local Făgăraș nr. 27 din data de 27 februarie 2013, privind concesionarea pr

Nr. 25/2018 back