HOTĂRÂREA NR.53 din data de 16 februarie 2018 - privind modificarea și stabilirea taxei de eliberare a Atestatelor de Producător și a Carnetelor de Comercializare a produselor din sectorul agricol

Nr. 53/2018 back