HOTĂRÂREA nr.62 din data de 16 februarie 2018 - privind actualizarea unor suprafeţe ale inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraş, atestat prin HG 972/2002

Nr. 62/2018 back