HOTĂRÂREA nr.64 din data de 26 februarie 2018 - privind modificarea și completarea art. 1 din H.C.L 58/ 2018 ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

Nr. 64/2018 back