HOTĂRÂREA nr. 218 din data de 18 octombrie 2017 - privind modificarea si completarea art. 1 si art 2 din HCL nr.176/2017: privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii „Extindere canalizar

Nr. 218/2017 back