HOTĂRÂREA nr. 429 Din data de 13.12.2018 privind rectificarea înscrierilor de carte funciară privitoare la dreptul de proprietate înscris în CF. 103682 Făgăraş şi atestarea apartenenţei la domeniul pu

Nr. 429/2018 back