HOTĂRÂREA nr.14 din data de 30 ianuarie 2019 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului, situat în Făgăraş, parte din str. Cânepii, înscris în CF nr. 1046

Nr. 14/2019 back