HOTĂRÂREA nr.15 din data de 30 ianuarie 2019 -privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului -parte parc, situat în Făgăraş, aflat în faţa imobilului din str. R

Nr. 15/2019 back