HOTĂRÂREA nr.15 din data de 31 ianuarie 2018 - privind aprobarea însușirii raportului de evaluare nr. 8/2018 întocmit de evaluator autorizat PFA Ing. Oțelea Toma pentru stabilirea valorii de piață în

Nr. 15/2018 back