HOTĂRÂREA NR.17 din data de 31 ianuarie 2018 - privind aprobarea cofinantarii   proiectului   “ Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire a Proiectului regi

Nr. 17/2018 back