HOTĂRÂREA nr.200 din data de 27 îuiie 2018 - privind încadrarea în categoria funcţională de drum de interes local a fostului drum DJ 104D, sector 0+000- 1+960 ca urmare a declasării de către Consiliul

Nr. 200/2018 back