HOTĂRÂREA NR.205 clin data de 30 iulie 2019 -privind acordarea de inlesniri la plata majorărilor de intarziere datorate bugetului local de către persoanele fizice care datoreaza taxa de salubrizare

Nr. 205/2019 back