HOTĂRÂREA nr.207 din data de 30 iulie 2019 privind atribuirea in folosinţa gratuita către Direcţia De Sanatate Publica A Judeţului Braşov, a spaţiului in suprafaţa de 132 mp, din suprafaţa totala de 2

Nr. 207/2019 back