HOTĂRÂREA NR.208 din data de 30 iulie 2019 privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraş, aprobat prin HCL 4/2019, aprobarea tar

Nr. 208/2019 back