HOTĂRÂREA Nr.209 din data dc 27 iulie 2018 privind modificarea, completarea Art.l al Hotărârii Consiliului Local Nr. 160 din data de 28 iunie 2018- privind modificarea prin ajustare a tarifelor pentru

Nr. 209/2018 back