HOTĂRÂREA nr.210 din data de 27 iulie 2018 - privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş, însuşit prin HCL nr. 17/2000 cu completăril

Nr. 210/2018 back