HOTĂRÂREA NR.216 din data de 28 septembrie 2017 - privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în H.C.L. nr.153/2017 privind dezmembrarea din domeniul   public a municipiului a unei suprafeţe de ter

Nr. 216/2017 back