HOTĂRÂREA NR.217 din data de 28 septembrie 2017 - privind însușirea Raportului de recrutare si selecție pentru Consiliul de Administrație al SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL și propunerea cel

Nr. 217/2017 back