HOTĂRÂREA NR.224 din data de 31 octombrie 2017 - privind însuşirea Raportului de evaluare nr. 82/10.10.2017 intocmit de Evaluator autorizat Toth Eniko, pentru stabilirea valorii de piață a imobilulu

Nr. 224/2017 back