HOTĂRÂREA NR.226 din data de 31 octombrie 2017 - privind insusirea Raportului de evaluare nr.29/2017 pentru imobilul situat in Fagaras, str. 1 Decembrie 1918, bl.13B, sc. E, ap. 8, aprobat la vânzare

Nr. 226/2017 back