HOTĂRÂREA NR.258 din data de 29 noiembrie 2017 - privind majorarea capitalului social al S.C. SALCO SERV S.A. prin aportul in numerar al Municipiului Fagaras in scopul realizarii de investitii in infr

Nr. 258/2017 back