HOTĂRÂREA nr.436 din data de 19 decembrie 2018 -privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş, însuşit prin HCL nr. 17/2000 cu completă

Nr. 436/2018 back