HOTĂRÂREA NR.6 din data de 30 ianuarie 2019 - privind aprobarea delegării prin atribuire directă către S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraş a gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activităţile de

Nr. 6/2019 back