HOTĂRÂREA nr.63 din data de 26 februarie 2018 - privind modificarea si completarea art. 1 din H.C.L. 308/2017, in sensul insusirii Raportului de evaluare actualizat nr. 16/2017, determinand modificare

Nr. 63/2018 back