Partea 4 - HOTĂRÂRILE nr.293-300 din data de 27 septembrie 2018 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren

Nr. 293-300/2018 back