Partea 6 - HOTĂRÂRILE nr.311-322 din data de 27 septembrie 2018 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren

Nr. 311-322/2018 back