Partea 7 - HOTĂRÂRILE nr.323-333 din data de 27 septembrie 2018 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren

Nr. 323-333/2018 back