Partea 8 - HOTĂRÂRILE nr.334-341 din data de 27 septembrie 2018 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren

Nr. 334-341/2018 back