Proiecte de hotărâri - Ședința ordinară din 27.09.2018

DISPOZIŢIA NR.1.102 din data de 21 septembrie 2018
-privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în şedinţă ordinară pentru joi, data de 27 SEPTEMBRIE 2018


     Primarul Municipiului Făgăraş,
     Ţinând seama de prevederile art.39 alin.(l) şi alin.(3) din Legea nr.215/2001, privind Administraţia publică locală, republicată, cu privire la convocarea Consiliului Local în şedinţa ordinară,
în temeiul art.68 alin.(l) şi ale art. 115 alin.(l), lit.”a” din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,
 

DISPUNE:


Art. I. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, în şedinţă ordinară pentru joi, data de 27 SEPTEMBRIE 2018, orele 18:00, în sala de şedinţe a Primăriei, cu următorul proiect al

ORDINII DE ZI:

1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2018.

2.     Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L.nr. 140/23.05.2018 şi aprobarea Studiului de oportunitate şi a Caietului de sarcini, în vederea delegării gestiunii Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Făgăraş.

3.    Proiect de hotărâre privind acordarea/neacordarea scutirii de la plata impozitului/taxei pe clădiri şi a impozitului/taxei pe teren persoanelor prevăzute la art.3, alin.l, lit.b. şi art.4, alin.l din Legea nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea/neaprobarea eşalonării la plată a datoriilor S.C.Bunget Invest S.R.L.

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea/neaprobarea eşalonării la plată a datoriilor S.C.Toderavis S.R.L.

6.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.l la H.C.L.nr.49/16.02.2018 privind amplasamentele pentru punctele de colectare a deşeurilor municipale şi asimilabile din zonele defavorizate din Municipiul Făgăraş.

7.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie a locurilor de parcare de reşedinţă din Municipiul Făgăraş - Strada Doamna Stanca / B-dul. Unirii, blocurile: 1, 4, 4A, 5, 5B, 5C, 5D, 6, 7, 7A, 8; - Strada Teiului, blocurile: 29, 30, 31, 34, 44, 65, Strada Stejarului, blocurile: 32, 36, 37, 38, 42,Strada 1 Decembrie 1918, blocurile: 35, 40A, 40B, 41A, 45, 56, 57, 58, 68B, 68C, 69A, 69B; - Cartier
Tudor Vladimirescu, blocurile: 5, 12, 13, 14, 15, B, C.

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor criterii pentru stabilirea ordinii de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, precum şi aprobarea formularelor de înscriere pe lista de priorităţi la locuinţe, în regim de închiriere, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei şi locului de depunere a dosarelor şi modul de comunicare a acestor informaţii către solicitanţi.

9.    Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuinţele construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situate în Municipiul Făgăraş, str.Câmpului, blocurile A, B, C, D, E şi F.

10.    Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea anexei nr.l la H.C.L.nr.55/16.02.2018 privind CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE şi ARTISTICE, de interes municipal, care se vor desfăşură pe parcursul anului 2018 în Municipiul Făgăraş, şi evidenţierea fondurilor necesare în bugetul local al anului 2018.

11.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Ţării Făgăraşului "Vaier Literat" Făgăraş.

12.    Proiect de hotărâre privind acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar din Municipiul Făgăraş pentru anul şcolar 2018-2019.

13.    Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv Municipal Făgăraş.

14.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei Ia domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, str.Republicii, înscris în CF.nr.105560 Făgăraş, nr.top. 105560, în suprafaţă de 8.087 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

15.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, str.Pălărierilor, înscris în CF.nr.105832 Făgăraş, nr.top. 105832, în suprafaţă de 6.604 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

16.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, str.Stejarului, tronson I, înscris în CF.nr.105928 Făgăraş, nr.top. 105928, în suprafaţă de 3.488 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

17.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, str.Şcolii, înscris în CF.nr.106009 Făgăraş, nr.top. 106009, în suprafaţă de 5.335 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

18.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, str.Stejarului, tronson II, înscris în CF.nr.105927 Făgăraş, nr.top. 105927, în suprafaţă de 3.238 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

19.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, str.Teiului, înscris în CF.nr.105925 Făgăraş, nr.top. 105925, însuprafaţă de 12.302 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

20.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, str.Sf.Constantin Brâncoveanu, înscris în CF.nr.105929 Făgăraş, nr.top. 105929, în suprafaţă de 6.993 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

21.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, str.Tudor Vladimirescu, trotuar tronson I, înscris în CF.nr.105933 Făgăraş, nr.top. 105933, în suprafaţă de 1.183 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

22.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, str.Tudor Vladimirescu, trotuar tronson II, înscris în CF.nr.105934 Făgăraş, nr.top. 105934, în suprafaţă de 1.141 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

23.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, Parc strada Republicii, înscris în CF.nr.105561 Făgăraş, nr.top. 105561, în suprafaţă de 4.998 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

24.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, str.Dr.Titu Perţia, înscris în CF.nr.105960 Făgăraş, nr.top. 105960, în suprafaţă de 12.143 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

25.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, str.Tăbăcari, înscris în CF.nr.105524 Făgăraş, nr.top. 105524, în suprafaţă de 9.728 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

26.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, str.Trandafirilor, înscris în CF.nr.105669 Făgăraş, nr.top. 105669, în suprafaţă de 11.873 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

27.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, str.Podului, înscris în CF.nr.106057 Făgăraş, nr.top. 106057, în suprafaţă de 6.837 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

28.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, str.Nicolae Bălcescu, înscris în CF.nr.105765 Făgăraş, nr.top. 105765, în suprafaţă de 1.505 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

29.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, str.Prunului II, înscris în CF.nr.106041 Făgăraş, nr.top. 106041, în suprafaţă de 12.033 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

30.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, str.Prunului I, înscris în CF.nr.106043 Făgăraş, nr.top. 106043, însuprafaţă de 714 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

31.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, str.Oltului, tronson I, înscris în CF.nr.106008 Făgăraş, nr.top. 106008, în suprafaţă de 2.530 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

32.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, str.Oltului, tronson II, înscris în CF.nr.106058 Făgăraş, nr.top. 106058, în suprafaţă de 5.721 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

33.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, str.Narciselor, înscris în CF.nr.106059 Făgăraş, nr.top. 106059, în suprafaţă de 7.376 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

34.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, str.Macului, înscris în -CF.nr.105936 Făgăraş, nr.top. 105936, în suprafaţă de 1.389 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

35.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, str.Nicolae Bălcescu, tronson II, înscris în CF.nr. 105976 Făgăraş, nr.top. 105976, în suprafaţă de 8.741 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

36.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, str.Şos.Combinatului, tronson I, înscris în CF.nr. 105942 Făgăraş, nr.top. 105942, în suprafaţă de 2.214 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

37.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, str.Şos.Combinatului, tronson II, înscris în CF.nr.105938 Făgăraş, nr.top. 105938, în suprafaţă de 515 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

38.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, str.Şos.Combinatului, tronson I, înscris în CF.nr.105662 Făgăraş, nr.top. 105662, în suprafaţă de 24.519 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

39.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, str.Şos.Combinatului, tronson 2, înscris în CF.nr.105661 Făgăraş, nr.top. 105661, în suprafaţă de 10.270 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

40.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, str.Şos.Hurez, înscris în CF.nr.105702 Făgăraş, nr.top. 105702, în suprafaţă de 31.686 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

41.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, str.Ana Ipătescu, înscris în CF.nr.105959 Făgăraş, nr.top. 105959, în suprafaţă de 2.130 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

42.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, str.Aurel Vlaicu, înscris în CF.nr. 106046 Făgăraş, nr.top. 106046, în suprafaţă de 6.000 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

43.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, str.CireşuIui, înscris în CF.nr.106048 Făgăraş, nr.top. 106048, în suprafaţă de 2.285 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

44.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, str.Dobrogeanu Gherea, înscris în CF.nr.105958 Făgăraş, nr.top. 105958, în suprafaţă de 3.709 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

45.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, str.Dumbravei, înscris în CF.nr.105956 Făgăraş, nr.top. 105956, în suprafaţă de 2.078 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

46.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei Ia domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, str.Ghioceilor, înscris în CF.nr. 105674 Făgăraş, nr.top. 105674, în suprafaţă de 3.081 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

47.    Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. 13 Decembrie, bl.23, ap.8, în baza Legii nr.85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr.61/1990.

48.    Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă (OCTOMBRIE 2018).

49.    Diverse.