21.02.2019 - Materiale comisii

     PROIECT DE HOTĂRÂREA privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş, însuşit prin HCL nr. 17/2000 cu completările ulterioare, atestat prin HG 972/2002

- REFERAT LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş, atestat prin HG 972/2002, completata de HG 1506/2009

- EXPUNERE DE MOTIVE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş, însuşit prin HCL nr. 17/2000 cu completările ulterioare, atestat prin HG 972/2002

- MODIFICĂRI LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FAGARAS

- PROCES VERBAL de modificare Ia inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Fagaras

- NOTA JUSTIFICATIVA La Anexa nr. 3 de modificare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Fagaras

- COMPLETĂRI LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

- PROCES VERBAL de completare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Fagaras

- NOTA JUSTIFICATIVA La Anexa nr. 1 de completare a inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Fagaras

- INVENTARUL BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

- PROCES-VERBAL de evaluare şi reevaluare a bunurilor neamortizabile care municipiului Făgăraş încheiat azi, 14.11.2018

- Adresa - Referitor la: proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr. 972!2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

- Extrase de carte funciara (parte 1)

- Extrase de carte funciara (parte 2)

- Extrase de carte funciara (parte 3)

- Extrase de carte funciara (parte 4)

- Extrase de carte funciara (parte 5)

- Extrase de carte funciara (parte 6)

- Extrase de carte funciara (parte 7)

- Extrase de carte funciara (parte 8)

- Extrase de carte funciara (parte 9)

- Extrase de carte funciara (parte 10)

- Extrase de carte funciara (parte 11)

- Extrase de carte funciara (parte 12)

- CONTRACTE DE VÂNZARE - CUMPĂRARE (partea 1)

- CONTRACTE DE VÂNZARE - CUMPĂRARE (partea 2)

- PROCES - VERBAL pentru trecerea în proprietatea publică a municipiului Fagaras a bunurilor imobile apartinand SC Fabrica de Pulberi SA 

- PROCES VERBAL DE ADJUDECARE DEFINITIVA NR. 3199/24.11.2009