Proiecte de hotărâri - Ședința extraordinară din 10.06.2019

DISPOZIŢIA NR. 643 din data de 05 iunie 2019
- privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în şedinţă extraordinară pentru data de luni, 10 iunie 2019

 
     Primarul Municipiului Făgăraş,
     Ţinând seama de prevederile art.39 alin.(l) şi alin.(3) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu privire la convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară,
în temeiul art.68 alin.(l) şi ale art. 115 alin.(l),lit.(a) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

DISPUNE:

     "Art.I. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, în şedinţă extraordinară pentru data de 10 IUNIE 2019, orele 14:00, în sala de şedinţe a Primăriei, cu următorul proiect a

ORDINII DE ZI:

1.    Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL 20/28.02.2017 in sensul actualizării principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Extindere canalizare in Municipiul Fagaras, jud. Braşov, ca urmare a Instrucţiunii A.N.A.P. nr. 1/2019.

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL 176/2017 in sensul aprobării cofinantarii obiectivului de investiţii „Extindere canalizare in municipiul Fagaras, jud. Braşov”, ca urmare a Instrucţiunii A.N.A.P. nr.1/2019 .

3.    Proiect de hotărâre privind stabilirea unor masuri in rezolvarea furnizării energiei termice in Municipiul Fagaras pentru preintampinarea sezonului rece.