PROIECT HOTARARE - privind aprobarea Programului municipal pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Municipiului Făgăraş a programelor, proiectelor si acţiunilor culturale, educaţie- să