PROIECTELE DE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

20.06.2017

Proiecte de hotarare Comisii Iunie 2017