ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

SITUAŢIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ŞI DE PASIV (cod 14-6-30/d)REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA SUMELOR SPECIALE (pentru asociațiile de proprietari –cod 14-6-25/c)REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA FONDULUI DE RULMENT (pentru asociațiile de proprietari –cod 14-6-25/a)REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA FONDULUI DE REPARAȚII (pentru asociațiile de proprietari –cod 14-6-25/b)REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA FONDULUI DE PENALIZĂRI (pentru asociațiile de proprietari –cod 14-6-25/d)REGISTRUL-JURNALREGISTRUL- INVENTARORDIN nr. 1.058 din 11 februarie 2019 privind aprobarea conţinutului-cadru al statutului asociaţiei de proprietari şi al regulamentului condominiuluiORDIN nr. 3.103 din 24 noiembrie 2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonialLISTA DE PLATĂ A COTELOR DE CONTRIBUȚIE LA CHELTUIELILE ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI