Autorizaţia de construcţie nr. 1 / 05.01.2017

back

Solicitant:
SDEE Brașov pt.Solomon Adriana

Adresa:
Str.M.Eminescu nr.22, Făgăraș

Obiectul construcţiei:
br.el.ATR nr.70101689933/19.09.2016

Valoarea autorizaţiei:

Valabilitate:

Durata execuţiei: