ORAŞE VERZI - REGIUNI VERZI - Economie Verde pentru Orase Verzi

Sectiunea: Ştiri şi Evenimente back

15.02.2017

     Activitățile principale din cadrul pro-iectului desfășurate în lunile octombrie, noiembrie și decembrie au fost în prin-cipal cele de diseminare a informațiilor.
     Începute în luna septembrie, cele 5 seminarii tematice locale au continuat în octombrie și noiembrie astfel: 13 octombrie 2016 la Roșiorii de Vede, 18 octombrie 2016 la Făgăraș și 3 noiem-brie 2016 la Alba lulia.
     În paralel a fost organizat și implemen-tat Seminarul „Economie Verde pentru Orașe Verzi – Foaie de parcurs”. Aces-ta s-a desfășurat în data de 10 noiem-brie 2016 la Hotel IBIS Gara de Nord din București.
     Tot ca activitate de diseminare a infor-mațiilor a fost organizată o întâlnire cu presa în cadrul acestui seminar, iar ulterior Lavinia Andrei și Liviu Gheor-ghe au participat la două emisiuni dedi-cate proiectului, una la Radio France International și cealaltă la Radio Româ-nia.
     Pe partea de asistență acordată muni-cipiilor urmează o perioadă de monitori-zare pe care experți din proiect o vor desfășura în timpul rămas din imple-mentarea proiectului. În acest sens TERRA Mileniul III a dezvoltat un soft prin intermediul căruia putem monitori-za evoluția inventarului de emisii în funcție de proiectele implementate.
     În prezent, echipa de implementare pregătește Conferința finală care va avea loc în zilele de 8 și 9 martie 2017, având o participare internațională.ORAŞE VERZI - REGIUNI VERZI - Economie Verde pentru Orase Verzi