NR. 531 DIN 15.05.2019 - Proces verbal final

Sectiunea: Anunţuri publice back

15.05.2019
     In baza procesului verbal si a borderoului de notare a probei scrise si a interviului pentru examenul organizat in data de 15.05.2019 pentru promovarea in grad profesional din cadrul Politiei Locale Fagaras, comisiile de examen declara admisi, urmatorii candidati:
 
NR.CRT NUME SI PRENUME PUNCTAJ PROBA SCRISA PUNCTAJ PROBA
INTERVIU
PUNCTAJ FINAL REZULTATUL
EXAMENULUI
1 BOERIU CLAUDIA    75 77 152 ADMIS
2 BODIRNEA BOGDAN 75 75 150 ADMIS
3 IOCOBAN MARCEL 66 72 138 ADMIS
4 RECIAN MIHAI 69 63 132 ADMIS
5 HASU CIPRIAN 66 50 116 ADMIS