Proces verbal Încheiat astăzi 29.07.2019, cu ocazia finalizării procedurii de evaluare și selecţie a programelor/proiectelor/acţiunilor depuse spre finanțare

Sectiunea: Anunţuri publice back

29.07.2019
Încheiat astăzi 29.07.2019, cu ocazia finalizării procedurii de evaluare și selecţie a programelor/proiectelor/acţiunilor depuse spre finanțare  prin:


I. Programul municipal pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul  propriu al UAT Făgăraș a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2019;

II. Programul municipal pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al UAT Făgăraș a programelor, proiectelor şi acţiunilor pentru educaţie-sănătate pe anul 2019;

III. Programul municipal pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al UAT Fǎgǎraș a programelor, proiectelor şi acţiunilor pentru tineret pe anul 2019;