DEZBATERE PUBLICĂ privind PREZENTAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRITATE - PERSOANE FIZICE - PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE. TRANSPORT. STOCARE TEMPORARĂ. SORTARE SI DEPOZITARE FINALĂ A DEŞEURILOR REZIDUA

Sectiunea: Anunţuri publice back

15.11.2019
     DEZBATERE PUBLICĂ privind PREZENTAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRITATE - PERSOANE FIZICE - PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE. TRANSPORT. STOCARE TEMPORARĂ. SORTARE SI DEPOZITARE FINALĂ A DEŞEURILOR REZIDUALE SI BIODEGRADABILE AFERENTĂ ANULUI 2020. A TARIFULUI PE MC - PERSOANE JURIDICE - PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE. TRANSPORT. STOCARE TEMPORARĂ. SORTARE SI DEPOZITARE FINALĂ A DEŞEURILOR REZIDUALE SI BIODEGRADABILE AFERENT ANULUI 2020. PRECUM SI A CELORLALTE TARIFE FUNDAMENTATE AFERENTE ANULUI 2020

     VĂ ADUCEM LA CUNOŞTINŢĂ CĂ ÎN ZIUA DE MARTI. 26 NOIEMBRIE 2019, ORELE 18°°, VA AVEA LOC.DEZBATEREA PUBLICĂ privind PREZENTAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRITATE - PERSOANE FIZICE - PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE. TRANSPORT. STOCARE TEMPORARĂ. SORTARE SI DEPOZITARE FINALĂ A DEŞEURILOR REZIDUALE SI BIODEGRADABILE AFERENTĂ ANULUI 2020. A TARIFULUI PE MC - PERSOANE JURIDICE - PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE. TRANSPORT. STOCARE TEMPORARĂ. SORTARE SI DEPOZITARE FINALĂ A DEŞEURILOR REZIDUALE SI BIODEGRADABILE AFERENT ANULUI 2020. PRECUM SI A CELORLALTE TARIFE FUNDAMENTATE AFERENTE ANULUI 2020

     ÎNCEPÂND CU DATA DE 15 NOIEMBRIE 2019. PENTRU INFORMAŢII. VĂ STĂ LA DISPOZIŢIE PERSOANĂ DE CONTACT: D-NA IOANA HÂRŢOAGĂ-Dir.D.A.P.L. sau D-NA MONICA BELEAUA - Compartiment Relaţii Internaţionale , ÎNTRE ORELE 8,00 - 16,30 LA SEDIUL PRIMĂRIEI FĂGĂRAŞ SITUAT ÎN STRADA REPUBLICII NR. 3, DE LUNI PÂNĂ JOI, ÎNTRE ORELE 8,00 - 16,30 Şl VINERI, ÎNTRE ORELE 8,00 - 14,00 VĂ INVITĂM SĂ PARTICIPAŢI LA DEZBATEREA PUBLICĂ ÎN CADRUL CĂREIA AVEŢI POSIBILITATEA SĂ PREZENTAŢI PROPUNERI, SUGESTII Şl AMENDAMENTE CU PRIVIRE LA PREZENTAREA TAXEI TRANSPORT. STOCARE TEMPORARĂ. SORTARE SI DEPOZITARE FINALĂ A DEŞEURILOR REZIDUALE SI BIODEGRADABILE AFERENTĂ    ANULUI    2020. A TARIFULUI PE MC - PERSOANE JURIDICE - PENTRU ACTIVITATEA    DE COLECTARE. TRANSPORT. STOCARE TEMPORARĂ, SORTARE SI DEPOZITARE FINALĂ A    DEŞEURILOR REZIDUALE SI BIODEGRADABILE AFERENT ANULUI 2020.    PRECUM    SI A CELORLALTE TARIFE FUNDAMENTATE AFERENTE ANULUI 2020 PE CARE SĂ LE DEPUNEŢI PÂNĂ LA DATA DE MARŢI, 26 NOIEMBRIE 2019, DE LUNI PÂNĂ JOI, ÎNTRE ORELE 8,00 - 16,30 Şl VINERI, ÎNTRE ORELE 8,00 - 14,00, LA: D-NA IOANA HÂRŢOAGĂ-Dir.D.A.P.L. sau D-NA MONICA BELEAUA - Compartiment Relaţii Internaţionale , SAU PRIN e-mail: secretariat@primaria-faqaras.ro VĂ MULŢUMIM PENTRU INTERES Şl VĂ AŞTEPTĂM LA CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ FĂGĂRAŞ. ÎN SALA MICĂ. MARTI. 26 NOIEMBRIE 2019. ÎNCEPÂND CU ORA 18:00.