Dezbatere publică pentru programul municipal pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al U.A.T. Municipiul Făgaras a programelor, proiectelor si acţiunilor culturale/educative/sportive si

Sectiunea: Anunţuri publice back

06.03.2017

Dezbatere publică pentru programul municipal pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al U.A.T. Municipiul Făgaras a programelor, proiectelor si acţiunilor culturale/educative/sportive si de tineret pe anul 2017

 
     VĂ ADUCEM LA CUNOŞTINŢĂ CĂ ÎN ZIUA DE LUNI, 13 MARTIE 2017. ORA 13°°. VA AVEA LOC DEZBATEREA PUBLICĂ A PROGRAMUL MUNICIPAL PENTRU FINANŢAREA NERAMBURSABILĂ DIN BUGETUL PROPRIU AL U.A.T. MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ A PROGRAMELOR. PROIECTELOR SI ACŢIUNILOR CULTURALE/EDUCATIVE/SPORTIVE SI DE TINERET PE ANUL 2017. ÎN SALA DE ŞEDINŢE A MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ.

     ÎNCEPÂND CU DATA DE 06 MARTIE 2017, PROGRAMUL MUNICIPAL PENTRU FINANŢAREA NERAMBURSABILĂ DIN BUGETUL PROPRIU AL U.A.T. MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ A PROGRAMELOR. PROIECTELOR SI ACŢIUNILOR CULTURALE/EDUCATIVE/SPORTIVE SI DE TINERET PE ANUL 2017 POATE FI CONSULTAT ÎNTRE ORELE 8,00 - 16,00 LA SEDIUL CONSILIULUI LOCAL AL PRIMĂRIEI FĂGARAŞ SITUAT ÎN STRADA REPUBLICII NR. 3, PRECUM Şl LA BIROUL ECONOMIC- FINANCIAR, DE LUNI PÂNĂ JOI, ÎNTRE ORELE 7,30 - 16,00 Şl VINERI, ÎNTRE ORELE 7,30 - 13,30, PERSOANĂ DE CONTACT: cons. VLAD MIHAELA.
 
     VĂ INVITĂM SĂ PARTICIPAŢI LA DEZBATEREA PUBLICĂ ÎN CADRUL CĂREIA AVEŢI POSIBILITATEA SĂ PREZENTAŢI PROPUNERI, SUGESTII Şl AMENDAMENTE CU PRIVIRE LA PROGRAMUL MUNICIPAL PENTRU FINANŢAREA NERAMBURSABILĂ DIN BUGETUL PROPRIU AL U.A.T. MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ A PROGRAMELOR.    PROIECTELOR SI ACŢIUNILOR
CULTURALE/EDUCATIVE/SPORTIVE SI DE TINERET PE ANUL 2017. PE CARE SĂ LE DEPUNEŢI
 
     PÂNĂ LA DATA DE 13 MARTIE 2017, DE LUNI PÂNĂ JOI, ÎNTRE ORELE 7,30 - 16,00 Şl VINERI, ÎNTRE ORELE 7,30 - 13,30, LA COMP. APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL FĂGĂRAŞ, PERSOANĂ DE CONTACT: cons.juridic JURCOVAN PETRONELA SAU PRIN e-mail: secretariat@primaria-faqaras.ro

     VĂ MULŢUMIM PENTRU INTERES Şl VĂ AŞTEPTĂM ÎN SALA DE ŞEDINŢE A MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, LUNI 13 MARTIE 2017. ÎNCEPÂND CU ORA 13.