Conferința internațională “Contribuția autorităților publice locale la reducerea amprentei de carbon în România”, București, 8-9 martie 2017

Sectiunea: Ştiri şi Evenimente back

10.04.2017

Conferința internațională “Contribuția autorităților publice locale la reducerea amprentei de carbon în România”, București, 8-9 martie 2017

 
     În perioada 8-9 martie 2017 a avut loc la București Conferința internațională “Contribuția autorităților publice locale la reducerea amprentei de carbon în România” organizată  în cadrul Proiectului “Orașe Verzi – Regiuni Verzi (Green Cities – Green Regions) de către Fundaţia TERRA Mileniul III, împreună cu partenerii săi Asociaţia Municipiilor din România şi Reţeaua R20 - Regiuni pentru Acţiune Climatică din Elveţia. Proiectul este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției, prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Scopul acestui eveniment a fost prezentarea rezultatelor obținute pe parcursul celor doi ani de implementare a proiectului, în care municipiile din România au depus eforturi în vederea reducerii amprentei de carbon, dar și schimbul intens de experiențe cu partenerii elvețieni și municipiile AMR prezente.
 
     Conferința a beneficiat de prezența Excelenței sale Domnul Urs Herren - Ambasadorul Confederației Elvețiene la București și a unor invitați de marcă din Elveția, care au împărtășit experiența lor privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Au fost prezenți reprezentanți ai conducerii partenerilor, ai Ministerului Dezvoltării Regionale Administratiei Publice și Fondurilor Europene, reprezentanți și experți locali din 18 municipii, dintre care membrii ai echipei de implementare din cele 5 municipii selectate în proiect care au contribuit la reușita acestuia. Deschiderea lucrărilor conferinței a aparținut dlui Viceprimar Marius Iorga - municipiul Focșani având calitatea de membru al Comitetului Director al AMR. Tot în prima parte a reuniunii a avut o scurtă intervenție și a exprimat susținerea pentru proiectele verzi, dl Deputat Laurențiu Leoreanu, fostul primar al municipiului Roman care s-a implicat în buna derulare a Proiectului GCGR.
Proiectul s-a încheiat cu prezentarea de către experții TERRA a unui soft elaborat prin proiect pentru a sprijini autoritățile în realizarea Inventarului de Bază al Emisiilor, necesar pentru PAED și elemente tehnice legate de obligatiile care decurg din Noua Convenție a Primarilor pentru Energie și Climă, cu punctarea noutăților legate de adaptarea la schimbările climatice.
În cadrul conferinței, urmare unei activități de monitorizare desfășurate de TERRA MILENIUL III s-a acordat Premiul I „Carbon Offset” pentru Municipiul Roman și Premiul II pentru Municipiul Alba Iulia - două dintre cele cinci municipii care au beneficiat de asistență tehnică pentru realizarea Planului de Acțiune pentru energie Durabilă (PAED) și care au realizat cea mai mare cantitate de reduceri de emisii de gaze cu efect de seră.
 
     Închiderea lucrărilor a aparținut dlui Lucian Ovidiu Micu în numele Comitetului Director al AMR și în calitate de Primar al municipiul Roman. Domnul primar a punctat sprijinul acordat de AMR municipiilor și rolul AMR de Organizație Suport pentru implementarea CoM în România și planurile de viitor ale municipiului pe care îl reprezintă.
Urmare bunelor rezultate ale proiectului, prezentării proiectelor verzi realizate de municipiile din România, la finalul conferinței dl. Christophe Nuttall, Director Executiv R20 a precizat că va avea în vedere continuarea colaborării cu partenerii români și susținerea inițiativelor și proiectelor prioritare din domeniul energiei, eficienței energetice, schimbărilor climatice și a managementului deșeurilor.