DEZBATERE PUBLICĂ pentru APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND REGIMUL TRANZITĂRII. STAŢIONĂRII. PARCĂRII AUTOVEHICULELOR

Sectiunea: Anunţuri publice back

31.05.2017
     DEZBATERE PUBLICĂ pentru APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND REGIMUL TRANZITĂRII. STAŢIONĂRII. PARCĂRII AUTOVEHICULELOR DESTINATE SERVICIILOR REGULATE. A SERVICIILOR REGULATE SPECIALE SI A SERVICIILOR OCAZIONALE DE TRANSPORT PERSOANE ÎN MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ

     VĂ ADUCEM LA CUNOŞTINŢĂ CĂ ÎN ZIUA DE LUNI. 19 IUNIE 2017, ORA 11°°, VA AVEA LOC DEZBATEREA PUBLICĂ pentru APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND REGIMUL TRANZITĂRII, STAŢIONĂRII, PARCĂRII AUTOVEHICULELOR DESTINATE SERVICIILOR REGULATE, A SERVICIILOR REGULATE SPECIALE SI A SERVICIILOR OCAZIONALE DE TRANSPORT PERSOANE ÎN MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ ÎNCEPÂND CU DATA DE 31 MAI 2017. POATE FI CONSULTAT ÎNTRE ORELE 8,00 - 16,00 LA SEDIUL CONSILIULUI LOCAL AL PRIMĂRIEI FĂGĂRAŞ SITUAT ÎN STRADA REPUBLICII NR. 3, DE LUNI PÂNĂ JOI, ÎNTRE ORELE 7,30 - 16,00 Şl VINERI, ÎNTRE ORELE 7,30 - 13,30, PERSOANĂ DE CONTACT: cons. FILIP ANDREI.

     VĂ INVITĂM SĂ PARTICIPAŢI LA DEZBATEREA PUBLICĂ ÎN CADRUL CĂREIA AVEŢI POSIBILITATEA SĂ PREZENTAŢI PROPUNERI, SUGESTII Şl AMENDAMENTE CU PRIVIRE LA APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND REGIMUL TRANZITĂRII, STAŢIONĂRII, PARCĂRII AUTOVEHICULELOR DESTINATE SERVICIILOR REGULATE, A SERVICIILOR REGULATE SPECIALE SI A SERVICIILOR OCAZIONALE DE TRANSPORT PERSOANE ÎN MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ, PE CARE SĂ LE DEPUNEŢI PÂNĂ LA DATA DE 19 IUNIE 2017, DE LUNI PÂNĂ JOI, ÎNTRE ORELE 7,30 - 16,00 Şl VINERI, ÎNTRE ORELE 7,30 - 13,30, LA COMP. APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL FĂGĂRAŞ, PERSOANĂ DE CONTACT: cons.juridic CÂMPAN MARIA SAU PRIN e-mail: secretariat@primaria-fagaras.ro
 
     VĂ MULŢUMIM PENTRU INTERES Şl VĂ AŞTEPTĂM ÎN SALA DE ŞEDINŢE A MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, LUNI. 19 IUNIE 2017. ÎNCEPÂND CU ORA 1100.