ANUNŢ ANULARE PROCEDURA DE SELECŢIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU)

Sectiunea: Anunţuri publice back

08.06.2017
     Municipiul Făgăraş anunţă anularea procedurii de selecţie a partenerilor privaţi pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020 - Axa prioritară 4 - Obiectivul specific 4.2. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate, publicată pe siteul Primăriei Municipiului Făgăraş prin anunţul nr. 15.289/26.05.2017.
      Luând în considerare termenul scurt pentru elaborarea cererii de finanţare în vederea depunerii acesteia la entitatea finanţatoare la termenul prevăzut în Apelul de proiecte 4/ PI 9.ii/ OS 4.2 si prioritizând participarea instituţiilor publice în elaborarea şi implementarea proiectului se decide anularea procedurii de selecţie a partenerilor privaţi pentru încheierea unui Acord de Parteneriat.